Naša spoločnosť bola založená 12.12.2012 zakladateľom Matejom Dančom ako spoločnosť s ručením obmedzeným v Bratislave, s hlavným cieľom vykonávať činnosť poradenských a marketingových služieb. Číslo 12 predstavuje tucet, čiže plnosť a úspech. Z lokálneho poradenstva na Slovensku a vo východnej Európe sme sa rozšírili do zahraničia. Vďaka našej rozsiahlej sieti vzťahov vám náš tím môže poskytnúť prístup na trhy a k partnerom na globálnom základe.

Náš faktor úspechu je prispôsobenie sa a flexibilita nášho podnikania...nechceme sa systematizovať. K našim klientom pristupujeme vždy osobne a s vysokou úrovňou odborných znalostí. Naše vzťahy so zákazníkmi vidíme ako partnerstvo a chceme byť pre našich zákazníkov preferovaným poskytovateľom poradenstva, stratégii a marketingu s vysokým stupňom odhodlania, spoľahlivosti a veľmi vysokého servisného faktora.

Consulting

Marketing

Market strategies

Investments

Dokonale odprezentujeme vašu značku.

Pre dosiahnutie cieľov našich zákazníkov využívame svoje vedomosti a silu nápadov spojenú s kreativitou riešení. Vhodne zvolená stratégia zohráva dôležitú úlohu nielen pri budúcom vývoji klienta/partnera, ale aj pri jeho celkovom smerovaní.


Identifikovanie potenciálu vášho zámeru investície alebo vstupu na trh

Po identifikovaní sme absolútne zameraní na dosiahnutie najpriaznivejších výsledkov.

S našimi úspešnými stratégiami v oblasti poradenstva a marketingu na miestnom trhu sa rýchlo rozširujeme z rozvíjajúcich sa trhov do najvyšších medzinárodných destinácií.

Pre našich klientov pripravujeme marketingové stratégie a dlhodobé koncepčné činnosti poradenstva, ktorých zmyslom je premyslene a účelne rozvrhnúť zdroje klienta tak, aby mohli byť čo najlepšie splnené dva základné ciele, spokojnosť zákazníka a dosiahnutie výhody.


Naše základne kroky pri určovaní správnych stratégií marketingu
a poradenstva:

• Určenie východísk - určenie východiskových cieľov, tímu a zodpovedného manažéra a stanovenie obmedzujúcich podmienok.
• Analýza aktuálnej marketingovej situácie - nasmerovanie podsystémov na získanie spresnených informácií smerujúcich k spresneniu prijatých cieľov.
• Upresnenie strategického postavenia - upresnenie hlavného strategického cieľa.
• Filozofické a koncepčné smerovanie - prenáša všeobecné filozofické a koncepčné prístupy aj do čiastkových rozhodnutí podniku a napomáha pri formovaní a utužovaní firemného myslenia.
• Výber segmentu a príslušnej stratégie Odpovede na otázky Ktorý segment trhu bude cieľovo strategicky ovplyvňovaný? Akým typom marketingovej stratégie?
• Návrh marketingovej stratégie alebo strategického vstupu na trh - dôležitý krok, od ktorého sa vyvíja ďalšie
• Implementácia (marketingovej) stratégie
• Kontrolovanie uplatnenia marketingovej stratégie

Dančo Group,s.r.o.
Hálova 15, 851 01 Bratislava
IČO: 46 930 086 | IČ DPH: SK 2023653588
Tel.: +421 948 917 719
E-mail: info@dancogroup.sk